Tuesday, December 16, 2014

പൂര്‍ണതയിലേക്ക് ഒരു ചുവട് .......വിവര്‍ത്തനം......

IF 

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too:
If you can wait and not be tired by waiting,
Or, being lied about, don't deal in lies,
Or being hated don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise;


If you can dream---and not make dreams your master;
If you can think---and not make thoughts your aim,
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same:.
If you can bear to hear the truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build'em up with worn-out tools;If you can make one heap of all your winnings

And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings,
And never breathe a word about your loss:
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you

Except the Will which says to them: "Hold on!"If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings---nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much:
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that's in it,
And---which is more---you'll be a Man, my son! 


പൂര്‍ണതയിലേക്ക് ഒരു ചുവട് .......വിവര്‍ത്തനം......


എന്നുമുയര്‍ന്ന ശിരസ്സുമായ് മുന്നോട്ടു 
തന്നെ നീ കുതിക്കുമ്പൊഴൊക്കെയും 
നിന്നു ശരമാരി പെയ്യുന്ന വാക്കുമായ് 
വന്നു മുന്നില്‍ നിരന്നുവെന്നാകിലും
കള്ളമൊഴിഞ്ഞ മനസ്സിലായ്‌ നിത്യവും 
നന്മമാത്രം വിതച്ചു തളിര്‍ത്തെങ്കില്‍ 
ആരവങ്ങളില്‍ ആത്മപ്രശംസതന്‍ 
ആഭരണങ്ങളണിയാതിരിക്കുകില്‍....
ക്രൂരമാമൊരു വാക്കിന്റെയുള്ളിലും
ചൂഴ്ന്നു നില്‍ക്കും പൊരുളിനെക്കാണുവാന്‍ 
ഏതു കാറ്റിലുമാടാത്ത ശക്തിയായ് 
ആത്മബോധമുണര്‍ന്നു ജ്വലിച്ചെങ്കില്‍ ...

വ്യര്‍ത്ഥ സ്വപ്നാടനങ്ങള്‍ക്കുമപ്പുറം 
നന്മതന്‍  പ്രകാശമായ് സ്വപ്നവും 
കാത്തിരിപ്പിന്‍ മടുപ്പും പ്രതീക്ഷതന്‍ 
ദീപ്തനാളമായ് മാറ്റാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍ 
ചിന്ത രാകിമിനുക്കുമ്പൊഴൊക്കെയും
ലക്ഷ്യബോധം മറക്കാതിരിക്കുകില്‍
സത്യമാര്‍ഗം വെടിഞ്ഞു ചരിപ്പവര്‍ 
ഉറ്റവൈരിയായ് നിന്നെക്കരുതിലും 
പട്ടുപോയ പണിയായുധങ്ങളാല്‍
പട്ടുപോലെ മിനുക്കണമുണ്‍മകള്‍ 


കൂട്ടിവച്ചൊരാ നേട്ടങ്ങള്‍ ജീവിത 
ച്ചൂതു തന്നില്‍ പണയമാകുമ്പൊഴും 
കൂടെയുള്ളോരിടയ്ക്കു വിട പറഞ്ഞോടി
പിന്നോട്ടു മാറിയെന്നാകിലും
ആര്‍ജ്ജവത്തിന്നവസാനതുള്ളിയും 
ആവിയായങ്ങു പോയി മറഞ്ഞാലും 
ഓതിടാതെ പരിഭവം ,ഊര്‍ജ്ജമ-
ങ്ങാവഹിച്ചു കുതിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍ 


ഏറെ സൗമ്യനായ് സമഭാവനയിലങ്ങേറെ
ദൂരം നടക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍ 
ഇല്ല ഭേദങ്ങള്‍ ,ഭേദ്യങ്ങളും ,സര്‍വം 
തുല്ല്യമെന്നുള്ള ചിന്തയുണര്‍ന്നെങ്കില്‍
കാലമേറെയായ് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചൊരാ 
ചാരുവര്‍ണം  പുലര്‍ന്നൊരാ മൂല്യവും 
താഴെ വീണൊരാ ചില്ലുകള്‍ മാത്രമായ്..
ദൂരെ വീണു കിടന്നുവെന്നാകിലും
വീണ്ടുമൊന്നു കുനിഞ്ഞു തകര്‍ന്നൊരാ 
ചീളുകള്‍ കൂട്ടി വയ്ക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍..
ഈ ജഗത്തിന്‍ അനന്തമാമുണ്‍മയില്‍ 
നീ ജയിച്ചു പരിപൂര്‍ണ്ണനായിടും !!!!!!

Wednesday, December 3, 2014

നിദ്രയോട് ...................വിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

To Sleep -William Wordsworth
--------
A flock of sheep that leisurely pass by
One after one; the sound of rain, and bees
Murmuring; the fall of rivers, winds and seas,
Smooth fields, white sheets of water, and pure sky;
I've thought of all by turns, and still I lie
Sleepless; and soon the small birds' melodies
Must hear, first uttered from my orchard trees,
And the first cuckoo's melancholy cry.
Even thus last night, and two nights more I lay,
And could not win thee, Sleep! by any stealth:
So do not let me wear tonight away:
Without Thee what is all the morning's wealth?
Come, blessed barrier between day and day,
Dear mother of fresh thoughts and joyous health!നിദ്രയോട് ...................വിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
------------------------------------------------------

നിദ്ര പുല്കുവാനാകാതെയൊന്നിങ്ങു 

കണ്‍ തുറന്നു ഞാനിന്നീക്കിടക്കയിൽ 

ഒന്നു തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കവേ 
ഓർമയിൽ ചിത്രമോടിയെത്തുന്നിതാ


അലസഗമനം നടത്തുന്നൊരാടുകൾ 
കുളിരുപെയ്യുന്ന ഗാനമായ് മഴയതും 
പാട്ടുപാടുന്നൊരരുവികൽ ,നദികളും 
നീട്ടിമൂളിമുരളുന്ന വണ്ടുകൾ 
വീശിയെത്തിക്കടന്നുപോം മാരുതൻ 
അലറിയാര്ക്കുന്ന സാഗരം ,പിന്നെയാ 
സുഖദചിത്രമായ്‌ നീണ്ട വയലുകൾ 
മഞ്ഞുപാളികൾ നീങ്ങും തടാകവും 
തെളിമയാർന്നു വിളങ്ങുന്ന വാനവും

പേർത്തു പേർത്തിതാ ചിന്തയിൽ 
പിന്നെയും ,കാതമേറെയങ്ങകലായ് നീദ്രയും 
ത്വരിതമുയരുന്നിതകലെയായ് പക്ഷികൾ 
സുഖദ ഗാനം പൊഴിക്കും നിനാദവും 
ആദ്യമായ് ശോകഗാനം പൊഴി -
ക്കുന്നൊരേകമാം കുയിൽപാട്ടുമീവീഥിയിൽ 
നിദ്രയറ്റു ഞാൻ ക്ഷീണിതനായിതാ 
നിന്നെയൊന്നങ്ങു പുൽകുവാനാകാതെ 
ഈവിധം വൃഥാ പാഴിൽ ദിനങ്ങളും 
പോയിടൊല്ലേ നീ ,ഇന്നെന്റെ കണ്ണുകൾ 
പ്രീതിയോടെ തലോടണേ നിത്യവും 
നീയിതില്ലാതെയില്ലയുണർവുമീ 
ഭൂമിയിൽ സത്പ്രഭാതവുമില്ലപോൽ 
പകലുകൾക്കിടെയനുഗ്രഹവർഷമായ് 
ഭംഗമാം നീയണയുന്നു നിത്യവും 
അരികിലോടിയണയുകെൻ ചിന്തയിൽ 
പുതുമകൾ നിറച്ചൂർജ്ജം ചൊരിയുവാൻ 
അരുമയായ് പ്രിയ നിദ്രയാം ജനനി നീ 
കരുണയോടെ ചൊരിയുകാരോഗ്യവും ....

--------------------------------------------------